Klachtenregeling

Hoewel wij als bewindvoerder altijd trachten om de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen, kan het voorkomen dat u als cliënt het niet eens bent met de handelingen of het nalaten daarvan van uw bewindvoerder. Wanneer u het niet eens bent met de werkwijze van de bewindvoerder, kunt u een klacht indienen bij Alpha Bewind. Wij zullen er naar streven om het met elkaar op te lossen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij de branchevereniging.