Skip to main content
0478 569870 | info@alphabewind.nl

Mentorschap is er voor jouw zorg, behandeling en begeleiding

Ziek zijn en daardoor zorg en begeleiding nodig hebben, is al vervelend genoeg. Maar het is allemaal ook nog eens lastig. Want jij hebt afspraken met dokters en andere zorgverleners. En je moet beslissen over een behandeling of een opname in een zorginstelling.
Als jij kiest voor mentorschap van Alpha Bewind, denkt een professioneel en vertrouwd iemand mee over jouw zorg, behandeling en begeleiding.

  • De mentor:

  • ziet erop toe dat jij de zorg krijgt die je nodig hebt

  • is jouw stem bij belangrijke beslissingen, als het jou niet lukt

  • neemt samen met jou deel aan zorgplanbesprekingen

  • kijkt of afspraken door jouw hulpverleners worden nagekomen

Veelgestelde vragen

Wanneer is een mentor nodig?
  • Als je door lichamelijke en/of psychische oorzaken niet meer de regie over je zorg kan voeren en om die reden geen (weloverwogen) besluit kan nemen.
  • Als je door lichamelijke en/of psychische oorzaken begeleiding en bescherming nodig hebt tegen jezelf of anderen
  • Als je geen familie hebt die jouw zorgbelangen kan of wil behartigen
  • Als er binnen je familie onenigheid bestaat over wat voor jou de juiste zorg of behandeling is.
Wat doet een professioneel mentor precies?

De mentor behartigt je persoonlijke, niet-financiële, belangen. De mentor staat naast je en kijkt wat je behoefte is op zorggebied. De mentor is onder meer aanwezig bij gesprekken met de zorgaanbieder en bezoekt je op de dagbesteding en je woonlocatie. De mentor heeft een regiefunctie, het is geen zorgverlener.

Mag ik niets meer zelf beslissen?

Je mentor neemt beslissingen over je gezondheid en welzijn. De keuzes die er zijn worden zo goed mogelijk aan je uitgelegd en je mentor houdt zoveel mogelijk rekening met je wensen en voorkeuren.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn familie niet alles te weten komt?

Het is jouw dossier en jouw informatie, die mag niet zonder jouw toestemming gedeeld worden met derden.

Wat doet een professioneel mentor niet?

Er is vaak verwarring over de rol en verantwoordelijkheid van een professionele mentor. De mentor is geen begeleider of maatje. Dat betekent dat een mentor niet met je mee gaat om kleding te kopen of verzorgingsartikelen komt brengen. Ook gaat de mentor niet met ieder doktersbezoek mee ter begeleiding. De mentor zal vanuit de regiefunctie wel meedenken over een oplossing als je niemand hebt die je hierbij kan helpen.