Nieuws

BeheerderAlpha Bewind

5 jaar geleden hebben wij vol enthousiasme Alpha Bewind overgenomen en zijn wij erg trots op de groei die we doorgemaakt hebben.

Naast deze groei kwam ook een verschil van visie waardoor we hebben besloten onze samenwerking te beëindigen.

Patrick wordt per 1 januari 2022 mede-eigenaar van Bonafizo. De cliënten wiens belangen Patrick vanuit zijn nieuwe bedrijf zal behartigen zijn inmiddels geïnformeerd, of worden dit op zeer korte termijn. Suzan zal samen met het huidige team Alpha Bewind voortzetten.

Wij kijken beiden uit naar deze nieuwe uitdaging waarbij hart voor onze cliënten en de fijne samenwerking met zorgverleners en ketenpartners voorop staat.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust!

Hartelijke groet,

Suzan van Elst
Bewindvoerder | mentor | curator
Alpha Bewind
svanelst@alphabewind.nl

Patrick Eberson
Bewindvoerder | mentor | curator
Bonafizo
info@bonafizo.nl

Les krijgen en les geven op één dag.

BeheerderAlpha Bewind

Als wettelijk vertegenwoordiger dienen de medewerkers van Alpha Bewind jaarlijks deel te nemen aan Permanente Educatie. Voor het eerst hebben wij besloten om deze in-house te regelen.

Samenwerken met onze partners in de zorg is een belangrijk onderdeel in ons werkveld. Met de aanstaande Wet Zorg en Dwang en Wet Verplichte GGZ heeft Alpha Bewind besloten om enkele betrokken partners in ons netwerk uit te nodigen voor een informatiemiddag rondom deze wetswijziging. Een selecte groep betrokken zorgmedewerkers vanuit bijvoorbeeld Zuyderland, Vincent van Gogh Instituut en Hulp bij Dementie hebben aangesloten bij deze middag die verzorgd werd door mr. K. Blankman. De informele kennissessie heeft gezorgd voor een leerzame middag!

Informatiemiddag WZD/WVGGZ door mr. K. Blankman

In de avonduren heeft Alpha Bewind op uitnodiging van Alzheimer Cafe Egchel een lezing gegeven over de werkwijzen en verschillen tussen de beschermingsmaatregelen in Nederland aan familieleden en mantelzorgers van deze mooie doelgroep. Een heerlijk gevoel om zoveel vragen te beantwoorden en mensen te informeren over de uitdagende verschillen in ons werkveld.

Voor zowel grote als kleine groepen verzorgt Alpha Bewind geregeld informatiebijeenkomsten over bewindvoering, mentorschap en curatele. Neem gerust met ons contact op indien er vragen zijn.  

Alpha Bewind overgestapt van branchevereniging

BeheerderAlpha Bewind

Per 1 november 2016 is Alpha Bewind overgestapt van branchevereniging. Omdat Alpha Bewind zich wil aansluiten bij een branchevereniging die naast bewindvoering ook controle voert over mentorschappen en curatele, sluit de branchevereniging voor Wettelijke Vertegenwoordigers beter aan bij de wensen van de cliënten en handelingen van Alpha Bewind. Voor verdere informatie omtrent de branchevereniging verwijzen wij u vriendelijk naar de site www.veweve.nl.