Wat is curatele?

Bij een ondercuratelestelling vertegenwoordigt de curator financiële en persoonlijke (niet-financiële) belangen van de curandus (cliënt). Door deze uitspraak door de rechter is de curandus handelingsonbevoegd. Omdat deze maatregel grote gevolgen heeft voor een cliënt is er een goed gemotiveerd verzoekschrift nodig van een onpartijdige deskundige, denk hierbij aan een psycholoog, psychiater of behandelaar van een instelling.

Indien mogelijk wordt deze maatregel vermeden en er wordt een bewindvoerder aangesteld voor de financiële belangen en een mentor voor de persoonlijke belangen.

De kantonrechter

Een kantonrechter spreek deze maatregel uit. In de praktijk blijkt steeds vaker dat een curatele een te zware maatregel is en spreekt de kantonrechter alsnog een bewind uit in combinatie met een mentorschap.

Bij het uitspreken van deze maatregel wordt een beschikking gemaakt waarop de curandus en de curator staan vermeld. De kantonrechter heeft een controlerende functie over het gevoerde curatele bewind.

Wilt u meer informatie over curatele, neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord!