Werkwijze van Alpha Bewind

Alpha Bewind komt bij u thuis om uitleg te geven over bewindvoering, mentorschap en eventueel curatele. Tevens maken we dan gebruik van de situatie om kennis met u te maken. Wij vinden het van cruciaal belang dat het contact van meet af aan goed verloopt, immers je mag ervan uitgaan als het tot een aanvraag leidt, er een langdurige relatie wordt aangegaan. Verder is het belangrijk dat uw situatie goed in kaart wordt gebracht en dat uw vragen worden beantwoord. Communicatie en persoonlijke aandacht zijn immers de basis van een goede samenwerking.
Desgewenst kunt u of met uw toestemming uw verwanten, de beheerrekening online inzien.

Aanvraag onder bewindstelling

Wanneer u en Alpha Bewind besluiten bewindvoering aan te vragen, wikkelen wij samen uw aanvraag af. Vervolgens krijgt u een oproep om bij de kantonrechter te verschijnen (dit kan ook op locatie, mocht dit nodig zijn) die bevoegd is om de onderbewindstelling, mentorschap of curatele uit te spreken. Wij zijn tijdens deze zitting ook aanwezig. Vervolgens halen we uw administratie op en voeren we de adreswijzigingen door m.b.t. uw financiële administratie. Deze overname brengt rust in uw financiële situatie.