Zorgverleners en Alpha Bewind

Wat kan Alpha Bewind voor u als zorgverlener betekenen?

Alpha Bewind vult aan waar uw takenpakket eindigt. U kunt namelijk geen financiële verantwoording nemen voor uw cliënten. Daarnaast kan het zijn dat uw cliënt niet meer wilsbekwaam is en u een vertegenwoordiger zoekt in de vorm van een mentor of curator.

Wij komen u en uw cliënten graag vrijblijvend informeren over deze maatregelen. Wanneer u met ons wilt samenwerken kunnen wij u begeleiden in de aanvraag bij de kantonrechter. Een medewerker van Alpha Bewind zal altijd aanwezig zijn tijdens de zitting. Deze kan, mits goed onderbouwd, ook op uw locatie plaatsvinden wanneer u de cliënt niet in staat acht te reizen naar de rechtbank.

Indien u als begeleiding een financiële vraag heeft voor uw cliënt zijn onze bewindvoerders dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur. Indien er sprake is van zorginhoudelijke vragen die vanwege de noodzaak ervan niet kunnen wachten tot ons kantoor geopend is, zijn wij bereikbaar via een noodnummer. Deze wordt aan u verstrekt wanneer de maatregel ingaat.

Wij werken niet met assistenten. Hierdoor zijn de lijnen kort en het bevordert tevens het opbouwen van een persoonlijke succesvolle relatie. Onze medewerkers hebben allemaal hetzelfde doel waarbij het belang van de cliënt voorop staat. Wel verschillen onze medewerkers qua achtergrond wat betreft werk- en levenservaring. Dit zorgt ervoor dat we in staat zijn om een goede match te vinden tussen cliënt en medewerker.